Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Pleszanka kędzierzawa - Pellia endiviifolia (Dicks.) Dumort.
Rodzina: pleszankowate - Pelliaceae


Pleszanka kędzierzawa
Opis: Wątrobowiec plechowaty; rośliny o plechach zielonych lub jasnozielonych, 4-5 cm długie i 3-8 mm szerokie; plechy dychotomicznie rozgałęzione, na szczytach rozszerzone, na brzegu faliste; plechy w części środkowej (żebro) grubości 8-13 komórek, stopniowo przechodzą w skrzydełka; rozmnażanie wegetatywne poprzez wąskie, kędzierzawe płaty, tworzące się na brzegu plechy (var. furcigera), odrywając się, służą jako rozmnóżki; rośliny dwupienne; rodnie tworzą się w szczytowych partiach plechy, osłonięte są przez rurkowate, 3-4 mm wysokie perychecjum, na szczycie z ząbkowanym lub frędzlowatym ujściem; plemnie powstają w plechach męskich, widoczne jako wypukłości (‘kraterki’).

Występowanie: Występuje w źródliskach, łęgach źródliskowych i jesionowo-olszowych, przy ciekach wodnych; spotykany także na marglistych i nawapiennych łąkach oraz torfowiskach alkalicznych;

Uwaga: Możliwe pomyłki z: pleszanką pospolitą; oba gatunki w stanie płonym bardzo trudne do rozróżnienia.

Literatura:
- Vítězslav Plášek - "Mszaki w lasach. Przewodnik terenowy dla leśników i taksatorów"


gm. Ustronie M.: Wilgotne zagłębienie terenu 400 m na E od Sianożęt