Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Pleszanka pospolita - Pellia epiphylla (L.) Corda
Rodzina: pleszankowate - Pelliaceae


Pleszanka pospolita
Opis: Wątrobowiec plechowaty. Plechy duże, o dł. do 5 cm i szer. ok. 1 cm, ciemnozielone, na końcach lekko kędzierzawe, z żebrem w środku. Komórki na brzegu wydłużone, 2-3 razy dłuższe niż szerokie; w środku wyraźnie krótsze. Ciałka oleiste po 30 w każdej komórce. Gatunek jednopienny. Plemnie rozmieszczone wzdłuż żebra, w dolnej części plechy, w komorach otwierających się stożkowatym kanałem, tworzącym na powierzchni plechy brodawkowate zgrubienia. Rodnie powstają pod szczytem plechy, osłonięte workowatym lub kieszonkowatym fałdem plechy, zwanym perychecjum. Puszki kuliste, czarne, wyniesione na hialinowych setach o dł. do 10 cm.

Występowanie: Gatunek rosnący na gołej glebie na brzegach dróg leśnych, gdzie tworzy populacje o powierzchni nawet kilku metrów kwadratowych, a także przy potokach, w źródliskach. Najczęściej występuje na kwaśnym podłożu.

Uwaga: Na zasadowych siedliskach spotkać można pleszankę kędzierzawą, tworzącą na szczytach plech krótkie, rozgałęzione płaty boczne. Odrywając się, służą jako rozmnóżki. Można też pomylić z Aneura pinguis - beznerw tłusty, który wyróżnia się nieprześwitującą, grubą plechą o tłustym połysku, bez nerwu środkowego.

Literatura:
- Vítězslav Plášek - "Mszaki w lasach. Przewodnik terenowy dla leśników i taksatorów"


gm. Kołobrzeg: Ząbrowski Las oddz. 270h
gm. Ustronie M.: Kołobrzeski Las - skarpy przydrożne i przy ciekach wodnych; m.in. łęg olszowy w oddz. 29b;
gm. Dygowo: Żródlisko w lesie nad Parsętą w pobliżu m.Wrzosowo