Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Torfowiec Girgensohna - Sphagnum girgensohnii Russow
Rodzina: torfowcowate - Sphagnaceae


Torfowiec Girgensohna
Opis: Darnie zazwyczaj zielone lub żółtozielone, nigdy czerwonawe. Chwytników brak. Łodyżki regularnie rozgałęzione, na szczycie o nieograniczonym wzroście, obumierające od dołu, na szczycie zakończone charakterystyczną główką, tworzoną przez gęsto skupione gałązki. Gałązki boczne skupione w pęczki dwóch typów: odstające od łodyżki oraz ściśle do łodyżki przylegające. Liście łodygowe językowate, dł. do 1,5 mm, z wyraźnymi uszkami po obu stronach nasady, na szczycie wystrzępione, bez żebra. Liście gałązkowe mniejsze, jajowato-lancetowate, również bez żebra. Komórki blaszki liściowej dwojakie: szersze, bezbarwne, z poprzecznie przebiegającymi listewkami, tzw. komórki wodonośne, oraz wąskie, z licznymi chloroplastami, tzw. komórki chlorofilowe. Sporogony tworzone rzadko.

Występowanie: Gatunek z bagien i torfowisk oraz lasów borealnych. Gatunek diagnostyczny (charakterystyczny) dla olsu torfowcowego.

Uwaga: Do 30.09.2014 r. objęty był ścisłą ochroną gatunkową.

Objęty częściową ochroną gatunkowągm. Kołobrzeg: Zabagniony las NW od Grzybowa: oddz. 204a (Ziarnek 2014);