Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Torfowiec frędzelkowaty - Sphagnum fimbriatum Wils.
Rodzina: torfowcowate - Sphagnaceae


Torfowiec frędzelkowaty
Opis: Rośliny zielone lub żółtozielone, zawsze bez czerwonego zabarwienia, wydłużone, z cienkimi, długimi gałązkami. Liście łodygowe,długości 0,7-1,2 mm, szerokości 0,5-1 mm, łopatkowate, zwykle przy nasadzie lekko zwężone, na brzegach i na szczycie silnie postrzępione. Liście gałązkowe jajowato-lancetowate, na szczycie ostro zwężone, długości 0,8-2 mm i szerokości 0,5-1 mm.

Występowanie: Szeroko rozprzestrzeniony.

Uwaga: Do 30.09.2014 r. objęty był ścisłą ochroną gatunkową.

Objęty częściową ochroną gatunkową

Literatura:
- Hanna Wójciak - "Flora Polski. Porosty, mszaki, paprotniki"


gm. Kołobrzeg: Ząbrowski Las oddz. 270h (Ziarnek 2014); Stare Miasto - Łozowiska;
gm. Ustronie M.: Kołobrzeski Las oddz. 58b (Ziarnek 2014); brzezina bagienna w oddz. 62Ad (Ziarnek 2014); torfowisko na wschód od Rusowa: oddz. 332Af (Ziarnek 2014);
gm. Dygowo: Torfowisko Stramniczka