Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Zdrojek pospolity - Fontinalis antipyretica Hedw.
Rodzina: zdrojkowate - Fontinalaceae


Zdrojek pospolity
Opis: Mech wodny. Łodyżki osiągają długość do 70 cm, czerwono-brunatne, nieregularnie, widlasto rozgałęzione, gęsto trójkanciasto ulistnione. rośnie w grupach tworząc kobierce. Zarówno listki łodyżkowe jak i gałązkowe o długości do 5 mm i szerokości do 4 mm, jajowato-lancetowate, krótko zaostrzone na szczycie, „łódeczkowate”, z wyraźnym kilem na grzbiecie (w przekroju w kształcie litery „V”), całobrzegie. W górnej części łodyżek ustawione w 3 rzędach. Żebra brak.
Wykazuje bardzo dużą zmienność morfologiczną uzależnioną od warunków siedliskowych. Tworzy bardzo wiele odmian i form, które w skrajnych wypadkach pozornie wyglądają na odrębne gatunki.

Występowanie: Rośnie w czystych, stojących lub bieżących wodach przyrośnięty do kamieni i kawałków drewna, w zacienionych miejscach. Pospolity w całym kraju.
Możliwy do pomylenia ze zdrojkiem łuseczkowatym (F. squamosa), u którego listki są rynienkowate (w przekroju w kształcie litery „C”) i na szczycie tępe. Występuje on w rzekach górskich.

Literatura:
- Hanna Wójciak - "Flora Polski. Porosty, mszaki, paprotniki"
- Szymon Jusik - "Klucz do oznaczania mchów i wątrobowców wodnych dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych w Polsce"


gm. Kołobrzeg: Parsęta koło Zieleniewa
gm. Gościno: Parowa