Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Żebrowiec paprociowaty - Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce
Rodzina: żebrowcowate - Cratoneuraceae


Żebrowiec paprociowaty
Żebrowiec paprociowaty
Opis: Tworzy luźne, jasnozielone darnie. Łodygi u dołu płożące, u góry wzniesione, długości do 10 cm, pojedynczo pierzasto rozgałęzione, w dolnej części z brunatnymi chwytnikami. Gałązki boczne do 1 cm, na końcu zaostrzone. Liście łodygowe dł. 1,2 mm, szer. 0,8 mm, płaskie lub sierpowato zgięte, sercowato-trójkątne, na szczycie nagle zwężone, na brzegu ząbkowane. Liście gałązkowe mniejsze, dł. 1 mm, szer. 0,5 mm, jajowato lancetowate, na brzegu wyraźnie ząbkowane, silnie jednostronnie sierpowato zgięte. Żebro dochodzi do szczytu liścia, na przekroju poprzecznym obustronnie wypukłe. Seta czerwona, dł. do 4 cm, skręcona. Puszka cylindryczna, zgięta, dł. 2,5 mm, szer. 1 mm, brązowa.

Występowanie: Miejsca podmokłe, przy źródliskach. Pospolity w całej Polsce.

Literatura:
- Hanna Wójciak - "Flora Polski. Porosty, mszaki, paprotniki"


Kołobrzeg: Kołobrzeski Las (Ekopark Wschodni)
gm. Kołobrzeg: Źrodliska leśne na S od Bogucina