Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Żurawiec falisty - Atrichum undulatum (Hedw.) P.Beauv.
Rodzina: płonnikowate - Polytrichaceae


Żurawiec falisty
Opis: Ciemnozielony mech o łodygach nierozgałęzionych, wysokości do 8 cm, tworzący luźne darnie. Liście językowato-lancetowate, długości do 8 mm, u nasady szeokości 2 mm, na szczycie stopniowo zaostrzone, lekko wklęsłe, w górnej części poprzecznie faliste, na brzegu pojedynczo lub podwójnie piłkowane. Żebro dochodzi do szczytu liścia. Puszka zgięta, brunatna, osadzona na czerwonej secie. Liście językowatolancetowate, u góry poprzecznie faliste. Tworzy luźne, ciemnozielone darnie lub rośnie pojedynczo.

Występowanie: Rośnie na gołej glebie w lasach (częściej liściastych), na obrzeżach dróg leśnych. Poza lasem występuje też na wilgotnych łąkach. Pospolity w całym kraju.

Literatura:
- Hanna Wójciak - "Flora Polski. Porosty, mszaki, paprotniki"
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin


Kołobrzeg: Kołobrzeski Las