Wstecz

Siedliska przyrodnicze wymagające ochrony

4030 Suche wrzosowiska


Podtyp: 4030-2 Wrzosowiska knotnikowe Pohlio-Callunetum

Zbiorowiska wrzosowisk knotnikowych mają postać wrzosowiska krzewinkowego, wyróżniającego się dominacją wrzosu zwyczajnego, przyjmujacego nierzadko facjalną postać. Struktura zespołu skupia się w dwóch warstwach. Pierwszą warstwę z dominujacym i panującym gatunkiem buduje wrzos zwyczajny, kształtujący charakterystyczną fizjonomię tych wrzosowisk. Drugą warstwę tworzą niskie rośliny, takie jak: jastrzębiec kosmaczek, mietlica pospolita, turzyca piaskowa oraz bogata flora mchów i porostów (łącznie 70 gatunków).
Pojedynczo i w rozproszeniu pojawiają się tu gatunki drzew i krzewów, wśród których najczęstsze to: sosna zwyczajna, brzoza brodawkowata oraz żarnowiec miotlasty. Szeroka amplituda w stosunku do wilgotności podłoża sprawia, że w obrębie wrzosowisk knotnikowych spotykane są facjalne płaty o zmiennowilgotnym charakterze, budowane przez trzęślicę modrą.
Największe zróżnicowanie i zwarcie wrzosowiska knotnikowe osiągają w pełni lata, w pełni sezonu wegetacyjnego, a najbarwniejszy rozwój późnym latem, w okresie kwitnienia wrzosu. Wysokość wrzosowisk waha sę od kilku do około 30-50 cm wysokości, przy zwarciu zależnym od stadium sukcesji dochodzącym do 70-80% warstwy zielnej i 75-90% warstwy mszystej.

Reprezentatywne gatunki:
wrzos zwyczajny, mietlica pospolita, kostrzewa owcza, jastrzębiec kosmaczek, turzyca wrzosowiskowa, turzyca piaskowa, sit sztywny, trzęślica modra, świetlik gajowy, świetlik wątły, knotnik zwisły, rokietnik pospolity, widłoząb miotlasty, widłoząb zdrożny Dicarnum spurium, widłoząb kędzierzawy, widłoząbek włoskowy, Brachythecium oedipodium, chrobotek kieliszkowy, chrobotek łagodny, Cladonia deformis, chrobotek kubkowaty, chrobotek szydlasty, chrobotek siwy - Cladonia glauca.

Płat siedliska występuje na wschód od Dźwirzyna, gdzie został jednak przeznaczony pod realizowaną już zabudowę - weryfikacja terenowa wykazała silne zarastanie wrzosowisk przez drzewa i krzewy w części północnej i wschodniej, a w części południowej i zachodniej postępującą degradację na skutek rozpoczęcia prac budowlanych.


Wrzosowisko knotnikowe na E od dźwirzyna