Wstecz

[  Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Acupalpus elegans (Dejean, 1829)

Rząd: chrząszcze - Coleoptera
Rodzina: biegaczowate - Carabidae

Acupalpus elegans
Morfologia: Długość ciała 4-4,5 mm.

Biologia: Żyje na wilgotnych, nasłonecznionych miejscach, rzadko pokrytych roślinnością słonoroślową, m.in. solirodem zielnym i muchotrzewem solniskowym.

Występowanie: Gatunek halobiontyczny, rozpowszechniony na morskich wybrzeżach w zachodniej i południowej części Europy, notowany również z wyspowych stanowisk na słonawiskach śródlądowych w środkowej i wschodniej Europie. W Polsce występuje z całą pewnością na słonawiskach o dużej koncentracji soli, a mianowicie w Ciechocinku i okolicach Inowrocławia oraz na obszarach gipsowo-słonych w Niecce Nidziańskiej. Natomiast inne dane - z wybrzeży Bałtyku, z powodu małego zasolenia wody morskiej, innych stanowisk nie słonawiskowych - budzą wątpliwości i wymagają potwierdzenia.

Czerwona lista owadów; EN - zagrożony

Literatura:
- Rafał RUTA, Mieczysław STACHOWIAK, Oleg ALEKSANDROWICZ - "Polskie Pismo Entomologiczne" VOL. 75: 359-368 30 September 2006
- Mapa Bioróżnorodności. Krajowa Sieć Informacji o Bioróżnorodności, http://baza.biomap.pl


Kołobrzeg: Solniska w Dolinie Stramniczki w pobliżu Budzistowa (M.Stachowiak, 9.VIII.2005)