Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Biedronka trzynastokropka - Hippodamia tredecimpunctata (L.)

Rząd: chrząszcze - Coleoptera
Rodzina: biedronkowate - Coccinellidae

Biedronka trzynastokropka
Morfologia: Ciało wydłużone, 4,5-7 mm długości. Na czerwonych pokrywach skrzydeł występuje 13 kropek. Deseń pokryw dość zmienny.

Biologia: Właściwym środowiskiem dla tego gatunku są podmokłe łąki i zarośla trzcinowe na brzegach wód.

Występowanie: Często spotykany na uprawach rolnych, w szczególności ziemniaków lecz zawsze na terenach wilgotnych lub w ich pobliżu.

Literatura:
- Klucze do oznaczania owadów Polski, część XIX, zeszyt 76


Kołobrzeg: Łąka na W od ul. B.Krzywoustego; Ekopark Wschodni