Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Dasysyrphus tricinctus (Fallén, 1817)

Rząd: muchówki - Diptera
Rodzina: bzygowate - Syrphidae

Dasysyrphus tricinctus
Morfologia: Ciało 10-12 mm długości. Pronotum lśniące, smoliście czarne. Odwłok z niepowtarzalnym układem żółtych przepasek. Na T2 dwie żółte plamki. Na t3 szeroka żółta przepaska, prosta lecz wyraźnie przełamana. Na T4 taka sama, lecz węższa.

Biologia: Czas lotu: kwiecień - październik. Pokarm: nektar, pyłek. Larwy zjadają mszyce, prawdopdoobnie pożerają również młodsze stadia rozwojowe gąsienic rośliniarek Tenthredinidae i gąsienic Noctuidae.

Występowanie: Lasy, polany, parki, zarośla. Pospolity, lecz nieliczny.


gm. Kołobrzeg: Las Charzyński
gm. Ustronie M.: Kołobrzeski Las