Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Dasytes caeruleus (DeGeer, 1774)

Rząd: chrząszcze - Coleoptera
Rodzina: bęblikowate - Melyridae

Dasytes caeruleus
Morfologia: Ciało smukłe, 5-7 mm długości, silnie owłosione, czarne z wyraźnym ciemnoniebieskim połyskiem. Przedplecze i pokrywy lekko rozszerzają się ku tyłowi.

Biologia: Larwy żyją w opanowanym przez białą zgniliznę drewnie, głównie gałęzi drzew liściastych. Drapieżne larwy polują zwykle w drewnie w korytarzach wydrążonych przez owady ksylofagiczne. Przepoczwarczenie następuje późną jesienią, przeważnie w chodnikach larw chrząszczy drewnożernych. Charakterystycznym rysem w bionomii tego gatunku jest przezimowywanie w stadium poczwarki, co występuje bardzo rzadko u chrząszczy. Postacie dojrzałe ukazują się przy sprzyjającej pogodzie już w kwietniu i przeżywają do lipca; najczęściej spotykane na krzewach i kwitnących roślinach; żywią się pyłkiem kwiatowym.

Występowanie: Żyje w lasach. Występuje prawdopodobnie na całym obszarze kraju.


gm. Ustronie M.: Kołobrzeski Las