Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Dasytes plumbeus (Müller O.F., 1776)

Rząd: chrząszcze - Coleoptera
Rodzina: bęblikowate - Melyridae

Dasytes plumbeus
Morfologia:

Biologia: Rozwój odbywa w opanowanym przez białą zgniliznę drewnie cienkich i grubszych gałęzi oraz pni różnych krzewów i drzew liściastych. Postacie dojrzałe ukazują się w maju i są spotykane do sierpnia na różnych roślinach.

Występowanie: Występuje prawdopodobnie na całym obszarze z wyjątkiem wyższych gór.

Literatura:
- Mapa Bioróżnorodności Baza Danych - http://baza.biomap.pl/pl/db


gm. Ustronie M.: Ustronie Morskie: (Szołtys H. 1996)