Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Dętka rudonoga - Physocephala rufipes (Fabricius, 1781)

Rząd: muchówki - Diptera
Rodzina: wyślepkowate - Conopidae

Dętka rudonoga
Morfologia: Długość ciała 10-18 mm. Czoło ciemnożółte z szeroką, czarną pręgą pośrodku. Ciemię i tył głowy brunatnoczarne. Czułki czarno-brązowe, drugi i trzeci człon od spodu jaśniejsze. Wić czułkowa ciemna, z silnie rozszerzonym drugim członem. Twarz żółta, pod czułkami z krótką, czarną pręgą. Zapoliczki brunatne. Ryjek czarnobrunatny, stosunkowo krótki.Tułów czarno-brunatny. Śródplecze czarne ze srebrzystymi plamami w przedniej części. Łopatki brunatne. Skrzydła z brunatną plamą i brunatnym użytkowaniem. Komórka kostalna i subkostalna jasne. Komórki radialne JR3 i R5 oraz dyskoidalna i Y2 tylko częściowo zaciemnione. Łuski tułowiowe brunatne, przezmianki żółte. Nogi brązowe, jedynie stopy mogą być nieco ciemniejsze. Na zewnętrznej stronie goleni występują intensywne plamy z opylenia, srebrzyste lub złotoszare. Odwłok czarny, tylko drugi tergit i nasada trzeciego czerwonobrązowe. Na tylnych brzegach tergitów występują srebrzyste plamy i przepaski.

Biologia: Czas lotu: maj - wrzesień. Gatunek ciepłolubny. Pokarm: nektar. Larwy są endoparazytoidami żądłówek, w tym trzmieli i os. Żywicielami są błonkówki z rodzajów: Apis, Xylocopa, Bombus, Eucera, Halictus, Megachile, Ceratina, Anthidium, Anthophora, Vespa, Pseudovespa, Bernbex i Philanthus.

Występowanie: Łąki, przydroża, polany, zręby, skraje lasów, przytorza. Występuje w całej Polsce.

Literatura:
- Fauna Polski • Fauna Poloniae - Tom 7 - Regina Bańkowska - CONOPIDAE wyślepki (Insecta: Diptera, 1979)


gm. Ustronie M.: Kołobrzeski Las oddz. 29b;