Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Drogoń zmiennobarwny - Poecilus versicolor (Sturm, 1824)

Rząd: chrząszcze - Coleoptera
Rodzina: biegaczowate - Carabidae

Drogoń zmiennobarwny
Morfologia: Długość ciała 8-11,5 mm. Ciało czarne, metalicznie połyskujące (najczęściej zielonkawo lub miedziano). Głowa stosunkowo delikatnie punktowana na ciemieniu. Nogi czarne; na wewnętrznej krawędzi tylnej goleni od 5 do 7 szczecin. Pierwsze dwa człony czułków pomarańczowe.

Biologia: Czas lotu: od pierwszych ciepłych dni marcowych do późnej jesieni. Zimuje imago. Pokarm: drobne bezkręgowce; chętnie ślimaki i larwy owadów.

Występowanie: Zasiedla zarówno suche jak i wilgotne gleby różnych typów przeważnie na terenach otwartych, skąpo porośniętych niską roślinnością, spotykany liczniej na pobrzeżach pól uprawnych, dróg i nasypów kolejowych oraz na nieużytkach. Pospolity.

Literatura:
- Mapa Bioróżnorodności Baza Danych - http://baza.biomap.pl/pl/db


Kołobrzeg: Brzeg rz. Parsęta (Ł. Łazarski, 13.IV.2010); Solne Bagno (Ł. Łazarski, 13.VII.2010)
gm. Kołobrzeg: Uprawy rolne