Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Eriothrix rufomaculata (DeGeer, 1776)

Rząd: muchówki - Diptera
Rodzina: rączycowate - Tachinidae

Eriothrix rufomaculata
Eriothrix rufomaculata
Morfologia: Długość ciała 6-10 mm. Tułów czarny. Odwłok czerwony z szerokim czarnym pasem rozszerzającym się ku końcowi; może on czasem zanikać. Ciało silnie uszczecinione. Skrzydła lekko przydymione, komórka R5 zamknięta - jest to ważna cecha diagnostyczna gatunku.

Biologia: Czas lotu: czerwiec - sierpień. Pokarm: nektar. Larwy żerują w gąsienicach Crambinae (wachlarzykowate) i Noctuinae (sówkowate).

Występowanie: Kwietne łąki i ugory, skraje lasów, murawy kserotermiczne, zarośla, ogrody. Pospolity.

Uwaga: Podobne - walcownice z rodzaju Cylindromyia mają odwłok cylindryczny


gm. Kołobrzeg:Budzistowo - skraj lasu k/Starego Miasta