Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Hurtnica zwyczajna - Lasius niger (Linnaeus, 1758)

Rząd: błonkówki - Hymenoptera
Rodzina: mrówkowate - Formicidae

Hurtnica zwyczajna
Morfologia: Długość ciała królowych: 8-9 mm, robotnic: 3-5 mm. Barwa: szarobrązowa / brunatnoczarna.

Biologia: Gniazduje w ziemi i pod kamieniami. Często buduje spore, okazałe kopce. Bardzo pospolity na obszarach przekształconych przez człowieka (miastach, terenach przemysłowych). Korzystają ze spadzi mszyc zarówno nadziemnych jak i korzeniowych. Są również zwierzętami polifagicznymi (drapieżnymi i padlinożernymi).

Występowanie: Gatunek powszechnie występujący w klimacie umiarkowanym.gm. Ustronie M.: Kołobrzeski Las