Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Koczownica - Nomada fusca (Panzer,1798)

Rząd: błonkówki - Hymenoptera
Rodzina: pszczołowate - Apidae

Nomada fusca
Morfologia: Długość ciała: samica 9-10 mm, samiec 7-9 mm. Twarz, nadustek i żuwaczki u samicy pomarańczowe, u samca żółte. Wierzch tułowia czarny. Guzy barkowe i tegule żółte. Na scutellum duża, pojedyńcza, żółta plama – cecha diagnostyczna grupy gatunkowej Nomada fucata. Pierwszy tergit z szeroką czerwoną przepaską, szerszą u samicy. Na pozostałych tergitach żółte przepaski zwężające się po środku, lecz nieprzerwane, lub przerwane bardzo wąsko. Spód odwłoka samicy z przodu czerwony, z tylu żółty. Czułki samicy żółtopomarańczowe, środkowe człony czułków samca zaczernione na górnej powierzchni.

Biologia: Czas lotu: kwiecień - sierpień; dwa pokolenia w sezonie. Pokarm: nektar, pyłek. Larwy są kleptopasożytami pszczolinki pospolitaej Andrena flavipes.

Występowanie: Nierzadka.


gm. Gościno: Parowa