Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Koczownica - Nomada striata (Fabricius, 1793)

Rząd: błonkówki - Hymenoptera
Rodzina: pszczołowate - Apidae
Nomada striata
Nomada striata
Morfologia: Długość ciała: samica od 9 do 11 mm. Głowa i klatka piersiowa samic jest czarna i wyraźnie zaznaczona na czerwono. Tergity są czerwone. Pierwszy całkowicie czarny, często czwarty, drugi, trzeci i piąty mają żółtawe plamy. Żuchwy są matowe.

Biologia: Czas lotu: kwiecień - czerwiec; Pokarm: odwiedza kwiaty. Larwa pasożytuje w gniazdach pszczolinek Andrena gelriae, Andrena intermedia, Andrena similis i Andrena wilkella.

Występowanie: Pospolita.


gm. Ustronie M.: Kołobrzeski Las oddz. 44b