Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Kołatek uparty - Hadrobregmus pertinax (Linnaeus, 1758)

Rząd: chrząszcze - Coleoptera
Rodzina: kołatkowate - Anobiidae

Kołatek uparty
[ Kołatek mieszkaniowy ]
Morfologia: Chrząszcz długości 4-5 mm. Ciało czarne, lub brunatnoczarne, krótko, rzadko owłosione. Głowa masywna. Przedplecze kapturowate, nakrywające głowę; tylne, zewnętrzne kąty przedplecza żółto owłosione , widoczne jako dwie rozdzielone żółtawe plamki. Pokrywy pręgowato, regularnie punktowane.

Biologia: Cykl rozwojowy dwuletni. Larwy żerują w bielu porażonym przez grzyby i są zaliczane do poważnych szkodników drewna w budynkach. Mogą wywodzić wiele generacji z jednego fragmentu drewna, gdyż samice składają jaja nie tylko w szczeliny drewna, ale także w otwory starych chodników wyjściowych. Przepoczwarczenie następuje na jesieni, a wylęgnięte chrząszcze pozostają w komorach poczwarkowych aż do wiosny; są aktywne do lipca.

Występowanie: Lasy, parki, ogrody, tereny ruderalne, budynki gospodarcze i mieszkalne; chętnie obiekty zabytkowe i sakralne. Najliczniejsze tam, gdzie utrzymuje się wysoka wilgotność powietrza. Pospolity.

Literatura:
- Klucze do oznaczania owadów Polski, część XIX, zeszyt 41


gm. Ustronie M.: Kołobrzeski Las