Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Kopułka - Eumenes coronatus (Panzer, 1799)

Rząd: błonkówki - Hymenoptera
Rodzina: osowate - Vespidae

Kopułka
Morfologia: Długość ciała 10-17 mm. Ciało smukłe, silnie wydłużone. Tułów prawie kulisty, pękaty, lecz pierwszy pierścień stylikowaty, oddzielony od pozostałych przewężeniem. Ubarwienie kontrastowe, czarnożółte. Czułki samicy 12-członowe, samca 13-członowe, podwinięte na końcu. Nadustek u samicy czarny, u samca zwykle cały żółty.

Biologia: Czas lotu: maj - wrzesień. Pokarm: nektar, soki roślinne. Larwy entomofagiczne, pożerają gąsienice motyli, zwykle z rodziny miernikowcowate Geometridae, rzadziej larwy ryjkowców Curculionidae. Gniazdo konstruuje z gliniastej lub piaszczystej ziemi. Znosi do niego larwy chrząszczy i gąsienice motyli stanowiące pokarm dla jej larw. Następnie zakleja wejście do gniazda i zostawia larwy własnemu losowi. Następnego roku z gniazda wychodzi dojrzała kopułka.

Występowanie: Suche, nasłonecznione tereny takie jak piaskownie, przydroża, murawy kserotermiczne, nieużytki. Niektóre gatunki (np. Eumenes pedunculatus) pospolite, inne bardzo rzadkie (np. Eumenes sareptanus), zawsze nieliczne.

Uwaga: W Polsce 7 gatunków; bardzo do siebie podobne - identyfikacja możliwa po analizie długości owłosienia, na głowie, bokach tułowia oraz sternitach i tergitach.


gm. Kołobrzeg: Bezpraw: pobocze ścieżki rowerowej