Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Kozioróg bukowiec - Cerambyx scopoli (Füssly, 1775)

Rząd: chrząszcze - Coleoptera
Rodzina: kózkowate - Cerambycidae

Kozioróg bukowiec
Morfologia: Jest on zwykle mniejszy od kozioroga dębosza, gdyż osiąga "zaledwie" 17 - 30 mm długości. Można go też rozpoznać po znacznie ciemniejszych, niemal czarnych pokrywach, nie rozjaśnionych w tylnej części.

Biologia: Poza dębami opada również buki, a także stare drzewa owocowe. Jego rozwój trwa dwa lata. Samica składa jaja w szczeliny kory i szpary drewna na cienkich pniach i gałęziach drzew osłabionych, obumierających lub martwych, stojących lub powalonych na ziemię. Jako drzewa żywicielskie larw w piśmiennictwie podawano: dęby, buk, wiązy, grab, jesiony, klony, oraz drzewa owocowe, jak czereśnia, wiśnia pospolita i grusza pospolita. Larwy początkowo żerują pod korą, następnie w bielu. Wylęgnięte w sierpniu-wrześniu imago zimuje w komorze i wiosną wydobywa się na zewnątrz. Cykl rozwojowy dwuletni, może być przedłużony do trzech-czterech lat. Postacie dojrzałe spotyka się od maja do lipca przy wyciekającym z drzew soku oraz na kwiatach. Odbywają loty przy słonecznej pogodzie.

Występowanie: W Polsce jest notowany z nielicznych stanowisk w zachodniej i południowej części kraju. Występuje w ciepłych lasach liściastych i mieszanych w wieku powyżej 60 lat. Wymaga obecności niepielęgnowanych drzew żywicielskich, tj. z zamierającymi gałęziami oraz drzew martwych. Ważna jest także dostępność drzew, krzewów i roślin zielnych będących bazą pokarmową postaci dorosłych.

Uwaga: do 30.09.2014 r. objęty był ścisłą ochroną gatunkową.

Objęty częściową ochroną gatunkową

Czerwona lista owadów; kategoria DD - niezdefiniowane

Publikacje:
- Acta  entomologica   silesiana - Vol. 19, 2011: 85-86. Jacek Kurzawa, Wiesław Szczepański, Wojciech Szczepański: Nowe stanowiska Cerambyx scopolii (Fuessly, 1775) (Coleoptera: Cerambycidae) w Polsce

Literatura:
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt


gm. Ustronie M.: Kołobrzeski Las (30.07.1979); oddz. 29b (27.06.2015); oddz. 14i (15.06.2017); oddz. 55l (5.06.2018)