Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Kozioróg dębosz - Cerambyx cerdo (L.)

Rząd: chrząszcze - Coleoptera
Rodzina: kózkowate - Cerambycidae

Kozioróg dębosz
Morfologia: Długość ciała do 56 mm. Największy kózkowaty występujący w Polsce.

Biologia: Postacie dojrzałe spotykane są od połowy maja do pierwszych dni września, a najliczniej w czerwcu. Rójka w godzinach wieczornych i o zmroku. Samica składa jaja w szpary grubej kory na pniach starych żyjących dębów, w południowej części areału również na pieńkach, także innych gatunków drzew liściastych, jak wiązów, buka, graba i grochodrzewu. Larwy żerują początkowo w korze gdzie spędzają pierwszą zimę. Z uszkodzonego drzewa wypływa sok, tworząc na korze ciemne przebarwienia. Przepoczwarczenie następuje w drugiej połowie lata, ale postać dojrzała przez zimę pozostaje w komorze poczwarkowej, a na zewnątrz wychodzi wiosną lub wczesnym latem. W Polsce całkowity rozwój trwa 3-5 lat i zależy od stanowiska, warunków klimatycznych i jakości drewna.

Występowanie: Preferuje dobrze nasłonecznione, ponad 100 - letnie, żywe drzewa. W Polsce występuje wszędzie, gdzie zachowały się jeszcze stare dęby; w ubiegłym stuleciu był częściej spotykany, współcześnie w niektórych okolicach wyginął całkowicie.

Gatunek wymieniony w załączniku II Konwencji Berneńskiej

Gatunek wymieniony w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej.

Objęty ścisłą ochroną gatunkową

Czerwona lista owadów; kategoria VU - narażony na wyginięcie

Polska czerwona księga zwierząt; kategoria VU - narażony na wyginięcie

Literatura:
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt


gm. Ustronie M.: Podawany z Kołobrzeskiego Lasu