Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Krzywonóg półskrzydlak - Valgus hemipterus (Linnaeus, 1758)

Rząd: chrząszcze - Coleoptera
Rodzina: żukowate - Scarabaeidae

Krzywonóg półskrzydlak
Morfologia: Długość ciała 6-10 mm. Ciało lekko spłaszczone i czarne lub czarnobrązowe. Na stronie grzbietowej pokryte łuskami w kolorze czarnym i białym układającymi się we wzór. Wyraźny dymorfizm płciowy. U samca ostatni segment odwłoka owalny, u samicy zaopatrzony w długi piłkowany wyrostek. Jasne wzory na pokrywach i przedpleczu u samca stanowczo wyraźniejsze.

Biologia: Samica składa jaja w maju i czerwcu do wnętrza butwiejącego drewna z użyciem wyrostka na końcu odwłoka. Larwy rozwijają się w rozkładającym się drewnie brzóz, topoli, wierzb, jesionów, drzew owocowych. Żerowanie w postaci larwy trwa 1 rok. Pod koniec lata zawiązuje poczwarkę we wcześniej przygotowanej kolebce na końcu korytarza larwalnego. Jesienią z poczwarki wydostaje się imago, które zimuje w kolebce poczwarkowej. Najczęściej spotykany w okresie od maja do lipca na kwiatach lub w okolicy drzew.

Występowanie: Pospolity.

Literatura:
- Klucze do oznaczania owadów Polski, część XIX, zeszyt 28a


Kołobrzeg: Mirocice
gm. Ustronie M.: Kołobrzeski Las