Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Modzelatka - Trox sabulosus (Linnaeus, 1758)

Rząd: chrząszcze - Coleoptera
Rodzina: modzelatkowate - Trogidae

Modzelatka
Morfologia: Ciało długości 5-6 mm, wypukłe, okrągławe, z wierzchu guzowate i pokryte zwykle krótkimi szczecinkami. Głowa mała, o dużych oczach i 10-członowych czułkach, zwieńczonych 3-członową buławką. Pokrywy z 10 rzędami i międzyrzędami, na których występują guzki, zagłębienia i kępki szczecin charakterystyczne dla gatunku.

Biologia: Żeruje na suchych trupach i strzępach martwych zwierząt, jak stare kości, skóra, kopyta oraz na wypluwkach ptaków. Larwy pędrakowate. Charakteryzują się gęstym, pokrywającym również głowę, owłosieniem ciała. Spotykany przeważnie wiosną i latem.

Występowanie: Występuje na obszarach nizinnych i pagórkowatych, zwłaszcza na suchych terenach piaszczystych skąpo porośniętych niską roślinnością.


gm. Kołobrzeg: Charzyński Las