Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Nadrach pstrokacz - Otiorhynchus singularis (Linnaeus, 1767)

Rząd: chrząszcze - Coleoptera
Rodzina: ryjkowcowate - Curculionidae

Nadrach pstrokacz
Morfologia: Długość 5,5 - 7,5 mm. Ciało ciemnobrunatne lub brunatne, czułki i nogi jaśniejsze. Ziarenka na przedpleczu dość rzadko ustawione, nie stykają się ze sobą, na środku przedplecza większe, spłaszczone i lśniące, malejące ku brzegom. Podstawa pokryw głęboko wycięta na nasadę przedplecza. Łuski na pokrywach brunatne i jaśniejsze, te ostatnie tworzą słabo odgraniczone plamki, łuski w punktach rowków takiej samej wielkości jak na zagonikach. Na wszystkich zagonikach z pojedynczymi rzędami drobnych, lśniących ziarenek, na których tkwią odstające, zakrzywione szczecinki, silnie pochylone ku tyłowi. Uda przednich nóg z bardzo drobnymi ząbkami.

Biologia: Postacie dojrzałe żerują na korze, pączkach liściowych i liściach krzewów oraz drzew liściastych i iglastych, jesienią również na opadłym listowiu. Przy masowym pojawie wyrządzają szkody w sadownictwie. Rozmnaża się partenogenetycznie (samce znaleziono tylko w południowej Francji). Samice składają jaja do gleby na wiosnę i w lecie; mogą żyć bardzo długo, do trzech lat, i w każdym roku składać jaja. Larwy żerują na korzeniach.

Występowanie: Zasiedla lasy mieszane, doliny rzek i potoków, zarośnięte zbocza, pobrzeża dróg, stare kopalnie gliny, piasku i żwiru. Pospolity.

Literatura:
- Klucze do oznaczania owadów Polski, część XIX, zeszyt 98b


gm. Kołobrzeg: Stawy Niekanin - Obroty