Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Nieskorek czerniec - Hemicrepidius niger (Linnaeus, 1758)

Rząd: chrząszcze - Coleoptera
Rodzina: sprężykowate - Elateridae

Nieskorek czerniec
Morfologia: Samica 11-14,5 mm. Samiec 10-12,5 mm. Głowa i przedplecze czarne, silnie owłosione. Pokrywy czarne, lub brązowe.Czułki czarne; człony czułków - począwszy od członu trzeciego - silnie, wyraźnie ząbkowane.

Biologia: Czas lotu: maj - sierpień. Pokarm: nektar i pyłek. Larwy żyją w powierzchniowej warstwie wilgotnych gleb łąk, gruntów ornych, użytków zielonych, parków i ogrodów oraz w leśnych glebach na pobrzeżach lasów, na porębach i polanach śródleśnych. Żerują wśród korzeni roślin, z tego też powodu w różnych rejonach są uważane za szkodniki. Cykl rozwojowy 4-letni. Przepoczwarczenie następuje w maju-czerwcu w glebie na głębokości 2-8 cm. Postacie dojrzałe pojawiają się w drugiej połowie maja lub na początku czerwca i żyją do lipca-sierpnia; są spotykane zwykle na trawach i niskich roślinach.

Występowanie: Lasy, parki, ogrody, ugory, zarośla, łąki, doliny rzek, pola; preferuje tereny wilgotne.


gm. Kołobrzeg: Torfowisko Wysokie Dźwirzyno