Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Ochotka piórkowa - Chironomus plumosus (Linnaeus, 1758)

Rząd: muchówki - Diptera
Rodzina: ochotkowate - Chironomidae

Ochotka piórkowa
Morfologia: Długość ciała ok. 12 mm. Pokrój ciała podobny do komara lecz większa.

Biologia: Żyją bardzo krótko - od kilku godzin do kilku dni. W tym stadium nie pobierają pokarmu. Owady dorosłe latają dużymi rojami, tworząc tzw. kominy. Larwy żyją w osadach dennych, odżywiają się glonami. Posiadają hemoglobinę, która nadaje im czerwoną barwę i ułatwia przeżycie w beztlenowych warunkach na dnie zbiornika. Larwy stanowią pokarm dla ryb.

Występowanie: Wszelkie zbiorniki wodne. Pospolity.


gm. Kołobrzeg: Stawy Niekanin - Obroty