Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Ochthebius marinus (Paykull)

Rząd: chrząszcze - Coleoptera
Rodzina: Hydraenidae

Ochthebius marinus
Morfologia: Długość ciała 1,6-2 mm.

Biologia: Słonolubny gatunek europejski.

Występowanie: Rozprzestrzeniony wzdłuż wybrzeży morskich oraz sporadycznie spotykany na słonawiskach śródlądowych w całej Europie, a bardzo rzadko na miejscach nie wykazujących widocznego zasolenia. Występowanie na nielicznych stanowiskach w Polsce wymaga potwierdzenia, gdyż wykazywany na podstawie dawnych doniesień, niektórych sprzed przeszło stu laty.

Czerwona lista owadów; CR - krytycznie zagrożony.

Literatura:
- Mapa Bioróżnorodności Baza Danych - http://baza.biomap.pl/pl/db
- http://www.coleo-net.de/coleo/texte/ochthebius_s_str.htm#marinus
- RAFAŁ RUTA, MIECZYSŁAW STACHOWIAK, OLEG ALEKSANDROWICZ - "POLSKIE PISMO ENTOMOLOGICZNE" VOL. 75: 359-368 30 September 2006


Kołobrzeg: Solniska w Dolinie Stramniczki w pobliżu Budzistowa (9 VIII 2005, M.Stachowiak) - wśród glonów, w płytkich błotnistych kałużach, kilkadziesiąt okazów