Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Oczobarwica większa - Erythromma najas (Hansemann)

Rząd: ważki - Odonata
Rodzina: łątkowate - Coenagrionidae

Oczobarwica większa
Morfologia: Ważka bardzo charakterystyczna, tak bardzo, że nadano jej nazwę związaną z jej cechą - czerwonymi oczami.

Biologia: Związana ze strefą liści pływających. Fruwa bardzo nisko nad wodą i płatami roślinności, jest trudna do wypatrzenia.


gm. Gościno: Parowa