Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Oleica fioletowa - Meloe violaceus (Marsham, 1802)

Rząd: chrząszcze - Coleoptera
Rodzina: majkowate - Meloidae

Oleica fioletowa
Oleica fioletowa - larwy
Oleica fioletowa - larwy
Morfologia: Jest dużym owadem, osiąga długość 10-32 mm. Podobnie jak u innych oleicowatych samice posiadają nieproporcjonalnie duży odwłok. Skrzydła są zredukowane, ciało o barwie niebiesko-fioletowej dość miękkie. Oleica jest powolna w ruchach, a jej ochroną jest trująca, oleista ciecz wylewana w momencie zagrożenia.

Biologia: Jedna samica składa do 10 000 jaj. Składanie tak dużej ilości jaj jest wymuszone skomplikowanym cyklem rozwojowym. Ze złożonych w ziemi jaj wykluwają się larwy, które wspinają się na kwitnące rośliny zielne. Tam żywią się pyłkiem i czekają na żywicieli - głównie dzikie pszczoły z rodzaju pszczolinka (Andrena) i porobnica (Anthophora). Przyczepiają się do odnóży pszczół i w ten sposób trafiają do ich gniazda. W gnieździe larwy zjadają pszczele jaja i zajmują ich miejsce jedząc dalej nektar i pyłek przynoszony przez pszczoły. Po kilku wylinkach larwy przekształcają się w nibypoczwarki, a następnie poczwarki i ostatecznie w postać dorosłą
Tak skomplikowany cykl rozwojowy z dwoma, różnymi typami larw oraz dwoma „poczwarkami” nazywany jest hipermetamorfozą (nadprzeobrażenie), powoduje, że tylko z nielicznych jaj powstają osobniki dorosłe, które z kolei odżywiają się zielonymi częściami roślin.

Występowanie: Imagines występują od kwietnia do czerwca, preferują obszary trawiaste, skraje suchszych lasów i zarośli.

Literatura:
- Klucze do oznaczania owadów Polski, część XIX, zeszyt 84.


Kołobrzeg: Tereny trawiaste
gm. Kołobrzeg: Częsty