Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Pachnica próchniczka - Osmoderma eremita (Scopoli)

Rząd: chrząszcze - Coleoptera
Rodzina: żukowate - Scarabaeidae

Pachnica próchniczka
[ Pachnica dębowa ]
Morfologia: Osiąga długość ciała 22-32 mm. Ubarwienie pokryw czarne lub brunatnoczarne zwykle z oliwkowym połyskiem.

Biologia: Bytuje głównie na drzewach starych, dębach i wierzbach, których butwiejące drewno stanowi pożywienie jego larw. Samica składa jaja w liczbie ok. 30. Wylęgłe pod koniec sierpnia larwy żerują przez 2-3 lata w wewnętrznych próchnowiskach drzew liściastych, dochodząc do 10 cm długości ciała. Jesienią ostatniego roku żerowania larwy budują z cząstek próchna i ekskrementów komorę poczwarkową, w której następnie zimują. Na wiosnę następnego roku następuje przepoczwarzenie.
Dorosłe chrząszcze prowadzą skryty tryb życia, przebywając przeważnie w dziuplach. Niekiedy tylko przelatują na kwiaty lub owoce w celu odbycia żeru. Szczyt aktywności przypada na godziny zmierzchowe i nocne. W stadium larwalnym jest typowym próchnojadem, odżywiając się rozłożonym przez grzyby drewnem. Owady odżywiają się sokiem wyciekającym z miejsc mechanicznego uszkodzenia drzew i owoców.
Dojrzałe płciowo osobniki migrują niechętnie i wyszukują miejsca rozwoju dla nowego pokolenia w promieniu do kilkuset metrów (do 200 m). Przeniesienie się zapłodnionej samicy na większą odległość może być jedynie przypadkowe. Owady dojrzałe latają od maja do sierpnia.

Występowanie: Zasiedla ciepłe, świetliste lasy liściaste i mieszane, parki, a także zadrzewienia. Warunkiem koniecznym do rozwoju pachnicy jest obecność starych dziuplastych drzew. Zaliczany jest do reliktów puszczańskich.
Gatunek wymieniony w załączniku II Konwencji Berneńskiej

Gatunek wymieniony załączniku II i IV Dyrektywy Siedliskowej.

Objęty ścisłą ochroną gatunkową

Polska czerwona księga; kategoria VU - narażony

Czerwona lista zwierząt; kategoria VU - narażony

Literatura:
- Klucze do oznaczania owadów Polski, część XIX, zeszyt 28b
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt


Kołobrzeg: Ekopark Wschodni (4.08.2009 r. na ścieżce rowerowej, zmiażdżona) - prawdopodobnie pochodząca z pobliskich starych wierzb
gm. Ustronie M.: Kołobrzeski Las (obs. martwy w pobliżu dębu "Bolesław"); w próchnie powalonego "Bolesława" stwierdzono larwy pachnicy (VI.2016);