Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Paracymus aeneus (Germar,1824)

Rząd: chrząszcze - Coleoptera
Rodzina: kałużnicowate - Hydrophilidae

Paracymus aeneus
Morfologia: Długość ciała 3 mm. Jest łatwy do odróżnienia od innych Hydrophilidae polskich.

Biologia: Występuje na śródlądowych słonych mokradłach, znaleziono kilka okazów wśród glonów w płytkich, błotnistych kałużach.

Występowanie: Występuje w Europie, Afryce Północnej i Azji. Ze względu na niepełne dane faunistyczne, przedwczesne byłoby stwierdzenie, że występuje rzadko w jego globalnym zasięgu, ale co najmniej w niektórych krajach europejskich zalicza się do bardzo rzadkich gatunków, na niemieckiej Czerwonej Liście jest klasyfikowany jako odpowiednik EN - zagrożony.

Literatura:
- RAFAŁ RUTA, MIECZYSŁAW STACHOWIAK, OLEG ALEKSANDROWICZ - "POLSKIE PISMO ENTOMOLOGICZNE" VOL. 75: 359-368 30 September 2006


Kołobrzeg: Solnisko w Dolinie Stramniczki w pobliżu Budzistowa (9 VIII 2005 M.Stachowiak - jest to pierwsze znalezisko tego gatunku w Polsce)