Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Paśnik komosiak - Scotopteryx chenopodiata (Linnaeus, 1758)

Rząd: motyle - Lepidoptera
Rodzina: miernikowcowate - Geometridae

Paśnik komosiak
Morfologia: Rozpiętość skrzydeł 25-36 mm. Przednie skrzydła żółoszarobrązowe. Wyraźnie ciemniejsza środkowa część skrzydła z niewielką czarną plamką, obrzeżona żółtobrązowymi, falistymi przepaskami poprzecznymi.

Biologia: Czas lotu: koniec czerwca - początek września. Pokarm: nektar. Gąsienice żerują na rozmaitych roślinach zielnych: koniczynie, wyce, komonicy, groszku, traganku i innych.

Występowanie: Łąki, ugory, przydroża, przytorza, polany, ogrody, parki, skraje lasów. Pospolity.


gm. Kołobrzeg: Skraj lasu na W od m. Obroty