Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Paśnik niszczyciel - Plagionotus detritus (Linnaeus, 1758)

Rząd: chrząszcze - Coleoptera
Rodzina: kózkowate - Cerambycidae

Paśnik niszczyciel
Morfologia: Długość 10-20 mm. Ciało czarne, przód przedplecza żółty. Czułki i odnóża czerwonobrązowe. Na pokrywach plamy i cztery przepaski w kolorze żółtym.

Biologia: Samica składa jaja w szczeliny kory grubych drzew, głównie w dolnej części pnia do wysokości około 2 m. Larwa żeruje w korze i pod korą, słabo naruszając biel. Po drugim przezimowaniu robi w końcu chodnika komorę poczwarkową równolegle do powierzchni kory. Rójka chrząszczy odbywa się od połowy czerwca do sierpnia. Nie odwiedzają one kwiatów. Pełny cykl rozwojowy trwa dwa lata. Według piśmiennictwa gatunek ten poza dębem może opadać także brzozy i kasztan.

Występowanie: W Polsce chrząszcz rzadko i sporadycznie spotykany na terenach nizinnych i pagórkowatych. Występuje w drzewostanach liściastych i mieszanych z dużym udziałem dębu, stąd w wielu okolicach chrząszcz ten wyginął na skutek wycięcia starych dębów.


gm. Ustronie M.: Kołobrzeski Las oddz. 29b