Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Paśnik pałączasty - Plagionotus arcuatus (Linnaeus, 1758)

Rząd: chrząszcze - Coleoptera
Rodzina: kózkowate - Cerambycidae

Paśnik pałączasty
Morfologia: Długość 9-20 mm. Ciało czarne, przód przedplecza żółty. Czułki i odnóża czerwonożółte. Na pokrywach plamy i trzy przepaski w kolorze żółtym.

Biologia: Larwy tego chrząszcza żerują w drewnie zwalonych drzew, najczęściej dębów, rzadziej buków, grabów i jesionów, osiągając przed przepoczwarzeniem długość 22 mm. Postacie dojrzałe ukazują się w czerwcu-lipcu i występują do połowy sierpnia. Przebywają na pniach drzew lęgowych, wykazując aktywność w czasie pogodnych, słonecznych dni. Samica składa jaja w szczeliny kory, zarówno na grubych, jak i cienkich, obumierających drzewach, nie okorowanych niedawno powalonych lub ściętych pni i gałęzi, na słupach i drewnie sągowym. Larwa żeruje pod korą, naruszając głęboko biel. Starsza larwa w drugiej połowie lata wgryza się w drewno na głębokość 2-4 cm i drąży podłużny chodnik, na końcu którego buduje komorę poczwarkową, w której zimuje. Przepoczwarczenie odbywa się na wiosnę. Imagines po opuszczeniu komór nie odwiedzają kwiatów i zaraz przystępują do rozmnażania. Generacja jednoroczna przy rozwoju w świeżym drewnie, w warunkach niesprzyjających cykl rozwojowy może być przedłużony do dwóch lat.

Występowanie: Zasiedla drzewostany liściaste i mieszane z dużym udziałem dębu, który jest głównym drzewem żywicielskim larw.

Uwaga: Gatunek ten jest zaliczany zarówno do szkodników fizjologicznych, jak i technicznych drewna.


gm. Ustronie M.: Kołobrzeski Las oddz. 29b
gm. Kołobrzeg: Budzistowo: las koło Starego Miasta