Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Patrocloides sputator (Fabricius, 1793)

Rząd: błonkówki - Hymenoptera
Rodzina: gąsienicznikowate - Ichneumonidae

Patrocloides sputator
[ Stenichneumon culpator ]
Morfologia: Długość ciała 11-15 mm. Tułów czarny, odwłok czarnoczerwony, bez białych plam na końcowych tergitach. Scutellum czarne. Uda czarne, golenie czerwone. Zwierciadełko pięciokątne. Czułki u samca całe czarne, u samicy rozjaśnione w połowie długości.

Biologia: Czas lotu: marzec - październik, potem samice zapadają w diapauzę, samce giną. Zimuje imago - tylko samice ukrywające się pod korą powalonych drzew i pod mchem. Pokarm: nektar, spija rosę. Nie potrzebuje wiele pokarmu. Larwy rozwijają się w gąsienicach i poczwarkach różnych motyli, głównie Noctuidae

Występowanie: Lasy. Pospolity.

Uwaga: Jest wiele innych podobnych gąsieniczników, nieraz bardzo podobnych; decyduje suma cech diagnostycznych.


gm. Ustronie M.: Kołobrzeski Las oddz. 29b (23.08.2015)