Wstecz

[  Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Plug - Aphodius sticticus (Panzer, 1798)

Rząd: chrząszcze - Coleoptera
Rodzina: żukowate - Scarabaeidae

Aphodius sticticus
[ Volinus sticticus ]
Morfologia: Długość ciała 3,5 do 5,5 mm.

Biologia: Saprofag ze skłonnością do koprofagii. Poławiany od marca do późnej jesieni w ekskrementach różnych zwierząt, również w nawozie stajennym, wywożonym na pola w pobliże lasu oraz pod gnijącymi szczątkami roślin.

Występowanie: Zasiedla głównie tereny leśne, gdzie pojawia się w pobliżu żerowisk i wodopojów oraz na duktach i obrzeżach drzewostanu. W środowiskach otwartych preferuje gleby wilgotniejsze, zarówno piaszczyste, jak i gliniaste, gdzie spotykany bywa na pastwiskach, drogach oraz w miejscach składowania obornika. Występuje prawdopodobnie na piaszczystych terenach leśnych całego kraju.

Literatura:
- Mapa Bioróżnorodności Baza Danych - http://baza.biomap.pl/pl/db
- Klucze do oznaczania owadów Polski, część XIX, zeszyt 28b
- Materiały do poznania rozmieszczenia chrząszczy (Coleoptera) Zachodniej Polski. Część 14 (Wiadomości Entomologiczne 37(3) 159-168, Poznań 2018)


Kołobrzeg: Podczele (Maria WOLENDER, 16.VI.2007)