Wstecz

[  Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Plug - Aphodius rufus (Moll, 1782)

Rząd: chrząszcze - Coleoptera
Rodzina: żukowate - Scarabaeidae

Aphodius rufus
Morfologia: Długość ciała 5 - 7 mm. Ciało czerwonobrunatne,głowa brunatna z guzkami, w tylnej części przyciemniona. Przedplecze brunatno czarne. Pokrywy błyszczące, rzędy pokryw dość szerokie, słabo punktowane.

Biologia: Postacie dorosłe pojawiają się w czerwcu do września. Larwy przezimowują, a przepoczwarczenie następuje w kwietniu. Występuje w różnego typu siedliskach w ekskrementach bydła i koni.

Występowanie: Wszędzie pospolity, występujący od Bałtyku aż po Tatry.

Literatura:
- Mapa Bioróżnorodności Baza Danych - http://baza.biomap.pl/pl/db
- Klucze do oznaczania owadów Polski, część XIX, zeszyt 28b
- Materiały do poznania rozmieszczenia chrząszczy (Coleoptera) Zachodniej Polski. Część 10 (Wiadomości Entomologiczne 35(4) 197–211, Poznań 2016)


Kołobrzeg: Podczele (1-3.08.2013)
gm. Kołobrzeg: Dźwirzyno (28.07.2007)