Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Podłatczyn krótkoskrzydły - Metrioptera brachyptera (Linnaeus, 1761)

Rząd: prostoskrzydłe - Orthoptera
Rodzina: pasikonikowate - Tettigoniidae

Podłatczyn krótkoskrzydły
Morfologia: Wymiary: 12-18 mm, pokładełko 8-10 mm. Ciemno ubarwiony, brązowy do niemal czarnego z częściowo zielonymi skrzydłami i zieloną zwykle tarczką szyjną. Tylne boki przedplecza wąsko, jasno obwiedzione. Zwykle obserwuje się formy o skróconych skrzydłach, osobniki długoskrzydłe należą do rzadkości.

Biologia: Czas lotu: lipiec - październik. Pokarm: roślinny, wzbogacający dietę owadami.

Występowanie: Wilgotne, ale i suche, trawiaste łąki. Pospolity.

Publikacje:
- https://orthoptera.entomo.pl/


gm. Kołobrzeg: Torfowisko Wysokie Dźwirzyno