Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Podrzut szary - Agrypnus murinus (Linnaeus, 1758)

Rząd: chrząszcze - Coleoptera
Rodzina: sprężykowate - Elateridae

Podrzut szary
Morfologia: Długość ciała 12-17 mm. Ciemnoszary sprężyk o ciele pokrytym nieregularnie rozmieszczonymi plamkami z szarych włosków. Przedplecze mniej więcej szerokości pokryw, ze stosunkowo słabo wyciągniętymi do tyłu bocznodolnymi krawędziami przedplecza. Czułki bladopomarańczowe, tylko ich podstawa ciemniejsza.

Biologia: Czas lotu, kwiecień - lipiec, czasem aktywny do sierpnia. Pokarm: liście i kwiaty. Larwy żerują w glebie; żywią się larwami owadów i innymi bezkręgowcami, a także podjadają korzenie roślin. Zasiedla wszelkiego rodzaju tereny otwarte, takie jak leśne polany, skraje lasów, łąki, przytorza, przydroża, gdzie najchętniej przebywa na roślinach zielnych. Larwy żyją w powierzchniowej warstwie różnych gleb, o ile nie są zbyt wilgotne; w ciągu 3-4 lat prowadzą one drapieżny sposób życia, napadając na niższe postacie rozwojowe owadów. Przez niektórych autorów larwy są uważane za szkodniki kultur rolnych. Należy jednak uznać omawiany gatunek za pożyteczny z gospodarczego punktu widzenia.

Występowanie: Bardzo pospolity i liczny. Czasem mylony z Prosternon tesselatum.

Literatura:
- http://coleoptera.ksib.pl


Kołobrzeg: Solne Bagno (Ł. Łazarski, 13.VII.2010)