Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Wełniak szary - Prosternon tessellatum (Linnaeus, 1758)

Rząd: chrząszcze - Coleoptera
Rodzina: sprężykowate - Elateridae

Sprężyk sosnowy
Morfologia: Osiąga od 9 do 11 mm długości. Ubarwienie ciała szaro-brunatne, zaś wierzch ciała pokrywają liczne włoski o szarej lub złotawej barwie. Włoski te tworzą nieregularne, koliste kształty, przez co wełniak wygląda tak, jakby był pokryty plamkami.

Biologia: Larwy żyją w warstwie próchnicznej gleb leśnych, głównie na suchszych stanowiskach; licznie występują również na niżowych borówczyskach i wrzosowiskach. Są drapieżne - napadają na drobne larwy i poczwarki owadów. Przepoczwarczenie następuje w sierpniu. Postacie dojrzałe przezimowują, na wiosnę ukazują się w maju (w górach w czerwcu) i przeżywają do lipca-sierpnia.

Występowanie: Na porębach, pobrzeżach lasu i polanach śródleśnych na runie leśnym, kwitnących sosnach i na niżej położonych gałęziach różnych drzew. Dość pospolity, ale stosunkowo rzadko spotykany.


gm. Kołobrzeg: Charzyński Las