Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Ponęc krzyżownik - Selatosomus cruciatus (Linnaeus, 1758)

Rząd: chrząszcze - Coleoptera
Rodzina: sprężykowate - Elateridae

Ponęc krzyżownik
Morfologia: Osiąga 10-14 mm długości. Lekko przypłaszczony chrząszcz o czarno-bordowym przedpleczu i żółtych pokrywach z rysunkiem krzyża.

Biologia: Postacie dojrzałe pojawiają się w maju i są widywane na pniach dębów i buków, na listowiu drzew liściastych, na roślinach zielnych pod drzewami oraz na kwiatach baldaszkowatych. Larwy rozwijają się w wilgotnej glebie pod osłoną drzew.

Występowanie: Występuje w jasnych lasach liściastych i mieszanych oraz na terenach przylegających, omija jednak tereny bagniste i torfowiska. Niezbyt pospolity

Literatura:
- Krajowa Sieć Informacji o Bioróżnorodności - http://www.ksib.pl/


Kołobrzeg: Brzeg rz. Parsęta (O. Aleksandrowicz, 2010)
gm. Ustronie M.: Kołobrzeski Las