Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Ponęc lśniący - Selatosomus aeneus (L.)

Rząd: chrząszcze - Coleoptera
Rodzina: sprężykowate - Elateridae

Ponęc lśniący
Morfologia: Osiąga 10-16 mm długości. Przedplecze i pokrywy czarne lub czarnobrunatne, bardzo silnie błyszczące, połyskujące metalicznie na zielono i niebiesko. Pokrywy słabo owłosione. Nogi czarne, lub brązowopomarańczowe.

Biologia: Pokarm: pyłek, nektar. Postacie dojrzałe, po przezimowaniu w glebie w komorach poczwarkowych, ukazują się w maju i przeżywają do lipca. Spotyka się je często na drogach śródpolnych i leśnych, pod kamieniami i bryłami ziemi oraz na różnych roślinach. Larwy polifagiczne, żerują w powierzchniowej warstwie gleb różnych typów, przedkładając przed innymi gleby piaszczyste. Przepoczwarczenie następuje w sierpniu - wrześniu.

Występowanie: W Polsce jeden z najpospolitszych gatunków - występuje zarówno na terenach nizinnych, jak i górzystych. Larwy są uważane za poważne szkodniki upraw rolnych, gdyż odżywiają się podziemnymi częściami roślin.

Literatura:
- Mapa Bioróżnorodności Baza Danych - http://baza.biomap.pl/pl/db


Kołobrzeg: Łozowisko, brzeg rz. Parsęty (Ł. Łazarski, 13 IV 2010)
gm. Kołobrzeg: Błotnica: lasek sosnowy koło ścieżki rowerowej.