Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Rusałka pokrzywnik - Aglais urticae (L. 1758)

Rząd: motyle - Lepidoptera
Rodzina: rusałkowate - Nymphalidae

Rusałka pokrzywnik
Rusałka pokrzywnik
Morfologia: Rozpiętość skrzydeł ok. 50 mm. Skrzydła, w żywych i ceglastych kolorach przyozdobione są czarnymi i kremowymi plamkami z niebieskim ornamentem na ich obrzeżach. W narożniku przedniej pary skrzydeł dostrzegalna jest subtelna biała plamka. Układ plamek, ich rozmieszczenie, intensywność wybarwienia i ich wielkość, pozwala na odróżnienie tego motyla od pozostałych podobnych rusałek. Występuje w kilku formach różniących się od siebie wybarwieniem, a niekiedy bardziej lub mniej większymi plamkami na skrzydłach. Wymienia się takie formy jak: brunneoviolacea, conjuncta, osborni, semi-ichnusoides.

Biologia: W sprzyjających temperaturach zaczyna być aktywna w marcu. W kwietniu i maju składa jaja na liściach pokrzyw, czasami również chmielu.Gąsienica żeruje na pokrzywach i chmielu. Motyle pierwszej generacji pojawiają się już w lipcu. W ciągu roku wydaje od dwóch do trzech pokoleń. Można go spotkać na nasłonecznionych leśnych polanach, leśnych drogach, łąkach, w ogrodach oraz terenach ruderalnych. Zimuje w jaskiniach, na poddaszach, w piwnicach.

Występowanie: Jest motylem pospolitym. Najliczniej pojawia się w lipcu.

Uwaga: Podobne: rusałka drzewoszek oraz rusałka wierzbowiec.


Kołobrzeg: Śródmiejskie podmokłe łąki, wydmy białe, Ekopark Wschodni
gm. Kołobrzeg: Łąki pomiędzy Grzybowem i Dźwirzynem
gm. Ustronie M.: Kołobrzeski Las