Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Ściga fioletowa - Callidium violaceum (Fabricius, 1775)

Rząd: chrząszcze - Coleoptera
Rodzina: kózkowate - Cerambycidae

Ściga fioletowa
[ Zagwoździk fiołkowy ]
Morfologia: Długość ciała 8-16 mm. Całe ciało, łącznie z nogami, opalizująco intensywnie niebieskie, lub fioletowe ( śliwkowe ).

Biologia: Cykl rozwojowy co najmniej dwuletni, przedłuża się o rok lub dwa w przypadku żerowania larwy w nadmiernie wyschniętym materiale. Postacie dojrzałe ukazują się w maju i występują do lipca, a największe nasilenie pojawu przypada w czerwcu. Gatunek polifagiczny. Jako drzewa żywicielskie w piśmiennictwie podawano głównie świerki, rzadziej jodły, modrzewie, sosny, dęby, olchy, wierzby, wiązy i in. Larwa drąży początkowo pod korą podłużne i poprzeczne kręte, krzyżujące się miejscami placykowate chodniki. Starsze larwy, po jednym lub drugim przezimowaniu, wdrążają się w drewno. Przepoczwarczenie następuje w maju-czerwcu.

Występowanie: Lasy iglaste i mieszane. Pospolity.gm. Ustronie M.: Kołobrzeski Las