Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Ściga dębowa - Phymatodes testaceus (Linnaeus, 1758)

Rząd: chrząszcze - Coleoptera
Rodzina: kózkowate - Cerambycidae

Ściga dębowa
[ Płaskowiak zmienny ]
Morfologia: Długość ciała 6-18 mm. Ubarwienie ciała bardzo zmienne. Zarówno najszersze w środkowej części przedplecze, jak i pokrywy mogą być żółte, brązowe, czarne, granatowe, czerwone. Uda wyraźnie pogrubiałe, zwykle znacznie ciemniejsze od żółtych goleni; zdarzają się osobniki o udach w barwie goleni.

Biologia: Postacie dojrzałe ukazują się od końca maja i występują do sierpnia. Pokarm: soki wyciekające z ran na drzewach. Aktywność wykazują w godzinach przedwieczornych. Odbywają wtedy loty, ma miejsce kopulacja i składanie jaj. Larwy żerują pod korą, drążąc podłużne, kręte, miejscami rozszerzające się chodniki. Jako materiał lęgowy dla tego gatunku podawano przeważnie dęby, rzadziej buk, wiązy, olsze, wierzby drzewa owocowe i inne. Starsze larwy robią komorę poczwarkową w grubej korze, na drzewach o korze cienkiej w powierzchniowej warstwie drewna. Pełny cykl rozwojowy trwa dwa lata.

Występowanie: Zasiedla drzewostany liściaste i mieszane z dominującym udziałem dębu. Gatunek szeroko rozprzestrzeniony.gm. Ustronie M.: Kołobrzeski Las