Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Skalnik semele - Hipparchia semele (Linnaeus, 1758)

Rząd: motyle - Lepidoptera
Rodzina: rusałkowate - Nymphalidae

Skalnik semele
Morfologia: Rozpiętość skrzydeł od 44 do 45 mm, dymorfizm płciowy wyraźny: samice mają żółtawą przepaskę na obu parach skrzydeł.

Biologia: Wykształca jedno pokolenie w roku (koniec czerwca-początek września). Rośliny żywicielskie to m.in.: szczotlicha siwa, stokłosa prosta, tymotka Boehmera, kostrzewa owcza. Jaja składane są na roślinach żywicielskich. Larwy wylęgają się po 2,5-3 tygodniach, żerują nocą, zimują w piasku, pod kamieniami i w kępkach traw. Stadium poczwarki trwa 4-5 tygodni.

Występowanie: Skraje borów sosnowych, murawy kserotermiczne, kamieniołomy.

Literatura:
- Mapa Bioróżnorodności Baza Danych - http://baza.biomap.pl/pl/db


Kołobrzeg: J. Buszko, 2002;
gm. Kołobrzeg: Dźwirzyno (J. Buszko, 4.VIII.2003)