Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Skalnik statilinus - Hipparchia statilinus (Hufnagel, 1766)

Rząd: motyle - Lepidoptera
Rodzina: rusałkowate - Nymphalidae

Skalnik statilinus
Morfologia: Rozpiętość skrzydeł od 44 do 50 mm, dymorfizm płciowy słabo zaznaczony.

Biologia: Wykształca jedno pokolenie w roku (sierpień-połowa września). Rośliny żywicielskie: szczotlicha siwa, stokłosa prosta, ostnice, kostrzewa owcza. Jaja barwy białej składane są pojedynczo na roślinach żywicielskich lub w ich pobliżu. Larwy wylęgają się po 2,5-3 tygodniach, żerują nocą, zimują w pierwszym stadium wzrostowym. Stadium poczwarki trwa 3-5 tygodni.

Występowanie: Gatunek śródziemnomorski. W Polsce występuje lokalnie w północno-zachodniej części kraju (wzdłuż wybrzeża Bałtyku) oraz na nielicznych stanowiskach na południu kraju. Suche świetliste bory sosnowe, wydmy śródlądowe i nadmorskie, wrzosowiska.

Czerwona lista owadów; kategoria VU - narażony

Literatura:
- Mapa Bioróżnorodności Baza Danych - http://baza.biomap.pl/pl/db


gm. Kołobrzeg: Grzybowo (J. Buszko, 1995); Dźwirzyno (J. Buszko, 4.VIII.2003)