Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Słońcówka sówkówka - Villa cf. hottentotta (Linnaeus, 1758)

Rząd: muchówki - Diptera
Rodzina: bujankowate - Bombyliidae

Słońcówka
Słońcówka
Słońcówka
Morfologia: Długość ciała 9-16 mm. Imitująca żądłówkę złocistowłosa bujanka. Ryjek bardzo długi. Skrzydła przezroczyste, tylko przy górnych krawędziach przyciemnione. Cechami diagnostycznymi są takie cechy jak w całości żółto owłosione brzegi niektórych tergitów, czy stosunek szerokości przepasek odwłokowych z tergitów 2 i 3. Płeć rozróżnialna na podstawie kształtu włosków na ostatnim tergicie.

Biologia: Czas lotu: maj - październik. Pokarm: nektar. Larwy żerują w gąsienicach sówek Noctuidae

Występowanie: Ciepłe, otwarte tereny, w tym skraje lasów i kwietne łąki; bardzo chętnie murawy kserotermiczne.

Uwaga: Oznaczenie gatunku przybliżone.


gm. Kołobrzeg: Błotnica: pobocze ścieżki rowerowej
gm. Ustronie M.: Kołobrzeski Las - stawy