Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Słońcówka - Villa sp.

Rząd: muchówki - Diptera
Rodzina: bujankowate - Bombyliidae

Słońcówka
Słońcówka
Morfologia: Długość ciała 9-16 mm. Imitująca żądłówkę złocistowłosa bujanka.

Biologia: Czas lotu: maj - październik. Pokarm: nektar. Larwy żerują w gąsienicach sówek Noctuidae

Występowanie: Ciepłe, otwarte tereny, w tym skraje lasów i kwietne łąki; bardzo chętnie murawy kserotermiczne.


gm. Kołobrzeg: Błotnica: pobocze ścieżki rowerowej